תצפית #392366, נהרונית ברכטולד, 4 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נהרונית ברכטולד
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בספטמבר 2019
יפעת ארצי
258676\793018