תצפית #392368, שיפון ההרים, 19 במאי 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שיפון ההרים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 במאי 2016
מימי רון
272867\791766