תצפית #392369, שיפון ההרים, 5 במאי 2011

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שיפון ההרים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 במאי 2011
מימי רון
הר שיפון
272188\775036