תצפית #392370, אספרגולריה אדומה, 25 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אספרגולריה אדומה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 במאי 2017
מימי רון
חוף דור הבונים
192755\725834