תצפית #392374, פגונית סיני, 13 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פגונית סיני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באוגוסט 2019
גל וין
188717\498572