תצפית #392375, אולמוס שעיר, 29 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 ביולי 2019
עמית מנדלסון
208700\727459
חורשת האולמוסים ביקנעם עילית. באתר יש עשרות עצים בוגרים.