תצפית #392376, אולמוס שעיר, 13 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 בפברואר 2019
עמית מנדלסון
209097\726350
ריכוז אולמוסים גדול במרכז נחל השניים, לאורך מאות מטרים.