תצפית #392377, נורית חרוקה, 2 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נורית חרוקה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 במאי 2019
מימי רון
החרמון
270878\799711