תצפית #392378, הרקליאון נמוך, 13 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

הרקליאון נמוך
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באוגוסט 2019
טליה אורון
החרמון
275664\802632