תצפית #392381, בולנתוס דק-גבעול, 9 ביוני 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בולנתוס דק-גבעול
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 ביוני 2017
אוהד בנימיני
משטחי סלע
ואדי בורקא
225398\644580