תצפית #392382, בוצין אופקי, 21 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוצין אופקי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 באוקטובר 2019
יעל אורגד ואראלה הרי
מצוק סלעי
מצוק הארבעים בכרמל
הר הכרמל
203026\740384
צילומים

img of
img of