תצפית #392383, נוציץ המדבר, 29 ביולי 1989

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נוציץ המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 ביולי 1989
אורי פרגמן-ספיר
הר בעל חצור פיסגה מזרחית
227929\653757
צילומים

img of