תצפית #392384, חלבלוב שעיר, 3 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלבלוב שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 במרץ 2018
שמשון ולוטקר
258679\792991
בשמורת טבע נחל שניר.
צילומים

img of