תצפית #392387, מורית קלוטה, 8 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית תצפית נדחתה

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מורית קלוטה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 בנובמבר 2019
רננה לביא
חורש ים תיכוני
הר הבתרים
284451\825356


צילומים

img of