תצפית #392410, גפן היערות, 20 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גפן היערות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בנובמבר 2019
יפעת גרנט
נחל עינן
254100\776586
2 פרטים במרחק כמה מטרים אחד מהשני , נראה לאורך שביל המפריד בין בריכות הדגים מדרום לנחל עינן מצפון