תצפית #392411, אשבל ארך-שבלת, 21 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשבל ארך-שבלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בנובמבר 2019
אסף חיים
266690\748157

צילומים

img of
img of