תצפית #392412, אשבל ארך-שבלת, 28 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשבל ארך-שבלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 באוגוסט 2019
יהונתן רונס
נחל הזהב, קריית שמונה
254047\790581
גדל לאורך תוואי הנחל המשוקם, לא יודע אם נעשתה השבה - או שמדובר באוכלוסייה מקורית.


צילומים

img of