תצפית #392415, שבולת-שועל גדולה, 18 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שבולת-שועל גדולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 באפריל 2019
אלון זינגר
בתה וחורשת איקליפטוס לסירוגין על מצע נזאז חולי
יער אילנות מזרח
191567\688613


צילומים

img of