תצפית #392416, שום קולמן, 26 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בנובמבר 2019
דר בן נתן
לס
פארק אשכול
הבשור
151812\578965

צילומים

img of