תצפית #392424, אחילוף זעיר, 29 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף זעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בנובמבר 2019
דליה בונס
חול
ממשית
207372\549110
בתא שטח של 20X50 מטר ראינו 12 פרטים. לא חיפשנו מעבר לכך.


צילומים

img of
img of
img of