תצפית #392425, סתוונית רמון, 30 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית רמון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בנובמבר 2019
דליה בונס
טרשים בתוך וואדי.
נחל אלות
הר הנגב
162700\492650

צילומים

img of