תצפית #392426, שום קולמן, 1 בדצמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בדצמבר 2019
דר בן נתן
מדרון אבני בשלטון זוגן וחמד
נחל קרקש
177004\528938

צילומים

img of