תצפית #392427, שום קולמן, 1 בדצמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בדצמבר 2019
דר בן נתן
מישור לס בחברת חמד המדבר
נחל הרועה עליון
185940\537839

צילומים

img of
img of