תצפית #392488, שום תל-אביב, 23 בדצמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום תל-אביב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 בדצמבר 2019
רעות עין-גיל
חולות מיוצבים
פארק עיר היין, אשלקון
160605\621220
צילומים

img of
img of
img of
img of