תצפית #392489, פגוניה צרת-עלים, 25 בדצמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פגוניה צרת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 בדצמבר 2019
זלמן באומוול
צידי דרכים
מעלה מור
מדבר יהודה
234997\574421
צילומים

img of