תצפית #392490, ציצן קצר, 1 בינואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציצן קצר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בינואר 2020
זלמן באומוול
צידי דרכים
מעלה מור
מדבר יהודה
234998\574441צילומים

img of