תצפית #392492, בלוטה פלשתית, 4 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בנובמבר 2019
רעות עין-גיל
פשט של תעלת הניקוז של השפד"ן לנחל שורק
תעלת ניקוז השפד"ן
174621\649877