תצפית #392493, בלוטה פלשתית, 4 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בנובמבר 2019
רעות עין-גיל
פשט של תעלת ניקוז של השפד"ן לנחל שורק
תעלת ניקוז של השפדן
174659\649883


צילומים

img of
img of
img of