תצפית #392495, עוקץ-עקרב ביצני, 24 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עוקץ-עקרב ביצני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בנובמבר 2019
שמשון ולוטקר
194420\709782
צילומים

img of