תצפית #392496, שרוכנית ארץ-ישראלית, 24 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שרוכנית ארץ-ישראלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בנובמבר 2019
שמשון ולוטקר
194396\709800
צילומים

img of