תצפית #392497, נרקיס סתווי, 24 בנובמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נרקיס סתווי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בנובמבר 2019
שמשון ולוטקר
192795\714563
צילומים

img of