תצפית #392501, ריבס המדבר, 10 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ריבס המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 במרץ 2018
שמשון ולוטקר
הר הנגב
164174\488893
מדרון מכוסה בצפיפות בריבס המדבר .
צילומים

img of
img of