תצפית #392502, חוחן קרדני, 11 בינואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוחן קרדני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 בינואר 2020
יובל ספיר
גבעות חול מיוצב
עין הים, חדרה
189081\703332צילומים

img of
img of