תצפית #392507, פרג סיני, 12 בינואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פרג סיני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בינואר 2020
דליה בונס
מדבר
נחל יחם
198025\475829צילומים

img of
img of