תצפית #392864, מנתור ערבי, 23 בפברואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מנתור ערבי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 בפברואר 2019
שמשון ולוטקר
197895\405191
צילומים

img of