תצפית #392867, מרסיה זעירה, 30 בינואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרסיה זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בינואר 2020
נעם שגב
חול גס
210539\775764

צילומים

img of