תצפית #392872, ברוניקה קיסוסית, 6 בפברואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברוניקה קיסוסית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בפברואר 2020
יהונתן רונס
שדה חקלאית נטושה
דרך האבות
211790\618600צילומים

img of