תצפית #392873, מחרוזת קשתית, 28 בינואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מחרוזת קשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בינואר 2020
אבנר רינות
מורדות סלעי גיר עם קרקע כהה. צומח עשבוני ופיזור שיחים.
מורדות נחל עובדיה - טירת כרמל
198245\740871צילומים

img of
img of
img of