תצפית #392875, מחרוזת קשתית, 5 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מחרוזת קשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 במרץ 2020
אבנר רינות
מורדות סלעי גיר עם קרקע כהה. צומח עשבוני ופיזור שיחים.
מורדות נחל עובדיה - טירת כרמל
197783\742014צילומים

img of
img of