תצפית #392880, מרסיה זעירה, 4 בפברואר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרסיה זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2020
אבנר רינות
דיונות פעילות-מיוצבות למחצה.
חולות חולון
179150\656345
אחד הצמחים הנפוצים בחולות חולון. אוכלוסיות צפופות למדי ברוב בתי-הגידול המתאימים: דיונות פעילות-מיוצבות למחצה, בייחוד בצידי דרכים שנוצרו מפעילות מוטורית.


צילומים

img of
img of