תצפית #393544, קחוון פלישתי, 8 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קחוון פלישתי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 במרץ 2020
הילה גיל
144706\590601