תצפית #393584, תלתן פלישתי, 14 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תלתן פלישתי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 במרץ 2020
תומר עופרי
חולות ניצנים
165385\628357