תצפית #393591, אירוס הארגמן, 23 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הארגמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2020
נעם שגב
חול מיוצב
חוף גדור
188442\702941
שני קלון קטנים


צילומים

img of