תצפית #393597, אירוס ירוחם, 24 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס ירוחם
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 במרץ 2020
נעם וקס
גבעת קירטון
ה"הר הלבן" ירוחם
192383\544820


צילומים

img of