תצפית #393599, חרצית דביקה, 23 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרצית דביקה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2020
רון פרומקין
חורשת איקליפטוס
חורשת הסרג'נטים
188499\690030
צילומים

img of