תצפית #393614, צבעוני ססגוני, 16 במרץ 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צבעוני ססגוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 במרץ 2020
אורי פרגמן-ספיר
צפ' לצוקי אלות
הר הנגב
162972\495169

צילומים

img of