תצפית #395181, שוש קרח, 15 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שוש קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 במאי 2020
יובל ספיר
כרם זיתים,
תצפית מבוא חמה, כרם זיתים
262107\739102
צילומים

img of