תצפית #395189, כף-צפרדע לחכית, 15 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כף-צפרדע לחכית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 במאי 2020
יובל ספיר
עינות פחם
276456\763213


צילומים

img of