תצפית #395204, דמסון רב-זרעים, 15 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דמסון רב-זרעים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 במאי 2020
יובל ספיר
שלולית חורף
עין אום א שרשיח
280180\759588

צילומים

img of