תצפית #395205, נהרונית ברכטולד, 15 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נהרונית ברכטולד
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 במאי 2020
יובל ספיר
שלולית חורף
עין אום א שרשיח
280180\759588

צילומים

img of